bg

se nuværende billeder + mere...  http://www.facebook.com/Jyskpedel.dk

Plantning af haek  i samarbejde med https://www.facebook.com/UllerupvejsPlanteSalg/?fref=ts

Vilkår

Betaling - Jeg sender en regning til betaling inden 14 dage netto.

Der betales for den tid der bookes.

Jeg kan uden ansvar ophæve en indgået aftale ved sygdom, problemer med bilen eller “force majeure”.

Erhvervskunder skal sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.

Jeg forbeholder mig ret til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige.

Jeg arbejder ikke med maskiner som kræver sikkerhedskurser eller som kræver anden erfaring for ikke at være potentielt farlige.

Jeg arbejder heller ikke med gasinstallation, elektrik osv.

Færger betales af kunden.